سرور مجازی

بیست برابر سرعت بیشتر را تجربه کنید !

بسته یک

 • دو گیگابایت رم

 • یک هسته سی پی یو

 • بیست گیگابایت هارد

 • پورت اتصال یک گیگابایت

 • بیست ترابایت ترافیک ماهانه

 • موقعیت سرور آلمان و فنلاند

  بسته دو

 • چهار گیگابایت رم

 • دو هسته سی پی یو

 • چهل گیگابایت هارد

 • پورت اتصال یک گیگابایت

 • بیست ترابایت ترافیک ماهانه

 • موقعیت سرور آلمان و فنلاند

  بسته سه

 • هشت گیگابایت رم

 • دو هسته سی پی یو

 • هشتاد گیگابایت هارد

 • پورت اتصال یک گیگابایت

 • بیست ترابایت ترافیک ماهانه

 • موقعیت سرور آلمان و فنلاند